تاثیرآموزش متمرکز بر فرم و آموزش متمرکز بر ساختار در اکتساب وجه التزامی فعل توسط زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته زبان انگلیسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آموزش دستور زبان موضوعی بسیار مهم و بحث انگیز در یادگیری زبان خارجی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرآموزش متمرکز بر فرم و آموزش متمرکز بر ساختار در اکتساب وجه التزامی فعل توسط زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته زبان انگلیسی انجام شد. در همین راستا، 40 زبان آموز ایرانی سطح پیشرفته زبان انگلیسی که بین 16الی 20 سال سن داشتند، از یک موسسه زبان در شهر کرج، ایران انتخاب شدند. در ابتدا، آزمون مقدماتی زبان انگلیسی جهت اطمینان از هم سطح بودن زبان آموزان با توجه به مهارت زبان آنان اجرا شد. پیش از آغاز هرگونه آموزش، پیش آزمون با هدف سنجش میزان دانش شرکت کنندگان در خصوص وجه التزامی فعل اجرا گردید. سپس، محققان حاضر وجه التزامی فعل را در یک گروه بر اساس آموزش متمرکز بر فرم و در گروه دیگر بر اساس آموزش متمرکز بر ساختار تدریس نمودند. پس از پنج هفته آموزش، پس آزمون جهت بررسی تاثیر آموزش متمرکز بر فرم و آموزش متمرکز بر ساختار اجرا گردید. سپس، برای تحلیل داده ها و سنجش فرضیه های صفر این تحقیق، آزمونهای t زوجی،t مستقل، و من ویتنی یو مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اگرچه آموزش متمرکز بر فرم و آموزش متمرکز بر ساختار هر دو در اکتساب وجه التزامی فعل توسط زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته زبان انگلیسی تاثیر مثبتی داشتند، عملکرد زبان آموزانی که آموزش متمرکز بر ساختار دریافت کرده بودند در پس آزمون به شکل معناداری بهتر بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
215 -249
لینک کوتاه:
magiran.com/p2305998 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.