ارزیابی درونی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی دانشگاه جندی شاپور اهواز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ارزیابی درونی دفاتر توسعه آموزش سبب می شود که برنامه ریزان نظام آموزشی، نسبت به اهداف موجود آگاهی بیشتری کسب کنند، پس از آن میزان تحقق اهداف را سنجیده و بر اساس آن به برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت بپردازند. این نوع ارزیابی نشان می دهد که تا چه اندازه با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد و چه برنامه ریزی هایی به منظور وصول اهداف و افزایش کیفیت و ارتقای آموزش باید مورد توجه قرار بگیرد. مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر در سال 1400 انجام شد. جامعه پژوهش تمامی دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی (12 دفتر توسعه) بودند. فعالیت‌های اصلی دفاتر توسعه، به عنوان معیارهای اصلی عملکرد انتخاب گردید. نتایج نشان داد که در مجموع عملکرد دفاتر توسعه در سطح متوسط ارزیابی شده است با توجه به نتایج مطالعه حاضر می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه تاکنون پیشرفت‌هایی در ابعاد مختلف توسعه دفاتر توسعه آموزش در دانشگاه حاصل شده است ولی برای پاسخگویی به نیازهای در حال تحول و همگام شدن با تازه‌های علم آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به عنوان کانون نوآوری رسالت بسیار سنگینی به عهده دارد و باید با ارتقای مستمر خود بتواند موتور محرکه تغییرات و نوآوری‌های آموزشی در دانشگاه و مراکز توسعه باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
309 تا 318
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307373 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!