الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی زعفران طیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

زعفران به عنوان یکی از محصولات تولیدی و مصرفی استراتژیک و ارزآور کشاورزی کشور شناخته شده است. با توجه به بازار بسیار خوب این محصول در آسیای صغیر و خصوصا اروپا، این امکان برای ایران وجود دارد که بتواند خود را از کوران رقابت با کشورهای رقیب مانند ایتالیا و اسپانیا و حتی افغانستان عقب نگذارد و بازار مناسب 96 درصدی این محصول در سطح جهان را از طریق تولید محصولی با کیفیت بالا با رعایت استانداردهای مختلف و نظام های کنترل کیفیت حفظ نماید. در آداب دینی نیز، بر اهمیت اثربخشی مواد غذایی بر جسم و جان بسیار تاکید شده است. یکی از گزاره های قرآنی در این زمینه واژه طیب می باشد.

روش ها

در این تحقیق سعی گردید با تلفیق مفهومی مناسب از آموزه های دینی و استانداردهای موجود، نظام کنترل کیفیت جامعی درخصوص دستیابی به محصول زعفران طیب تدوین شود.

نتایج

پس از تبیین مفهوم زعفران طیب به طراحی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی زعفران بر اساس پنج مولفه اصلی محصول طیب (حلیت، سلامت، اصالت، جذابیت و برکت) برای مراحل مختلف تولید تا عرضه زعفران پرداخته شد.

نتیجه گیری

بررسی های انجام شده نشان داد، بهره مندی از روش های مکانیزه و کارآمد، به منظور بهره وری بیشتر و انجام تحقیقات بیشتر در جهت اصلاح قوانین و استانداردهای موجود، و استفاده بهینه از امکانات، از مواردی است که می تواند در راستای دستیابی به زعفرانی طیب راهگشا باشد. مسلما این مهم جز با مشارکت جمعی از تولیدکنندگان و متولیان حوزه زعفران، و برنامه ریزی و مدیریت صحیح در مراحل مختلف تولید تا عرضه محصول میسر نخواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307446 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!