ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده های نفوذی کلاسور (غرب کلیبر- شمال غرب ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مجموعه نفوذی کلاسور به سن الیگوسن، در جنوب غرب شهرستان کلیبر، شمال غرب ایران و در پهنه ساختاری البرزغربی- آذربایجان قرار دارد. قدیمی ترین رخنمون در منطقه متعلق به دوره کرتاسه می باشد که شامل گدازه های جریانی آندزیتی می باشد. توده های پلوتونیک نیمه عمیق الیگوسن درون واحدهای آتشفشانی کرتاسه نفوذ کرده اند و ترکیب سنگ شناسی آنها از گابرو-دیوریت، دیوریت، کوارتز دیوریت، کوارتز مونزودیوریت، کوارتز مونزونیت، مونزونیت و گرانیت در تغییر است. این توده ها توسط دایک های متعددی با ترکیب دیوریتی، میکرودیوریتی، لامپروفیری و دایک های آپلیتی قطع شده اند. سری ماگمایی گرانیتوییدهای منطقه از نوع کالک آلکالن بوده و از نظر شاخص اشباع از آلومین اکثرا در محدوده پرآلومینوس تا متاآلومینوس واقع می شوند. این سنگ ها از نظر ژنتیکی از نوع گرانیتوییدهای I-type می باشند. نمودارهای عنکبوتی مقایسه ای و الگوی REE این گروه از سنگ ها نشان می دهد که سنگ های منطقه از یک منشا یکسان به وجود آمده اند و با توجه به بالا بودن نسبت LREE/HREE، منشا سنگها گارنت-لرزولیت است. مطالعات ژیوشیمی عناصر نادر بیانگر این مطلب است که نفوذی های مورد مطالعه در محیط تکتونیکی قوس آتشفشانی پس از برخورد جایگیری کرده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
124 تا 139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307678 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!