تجارب آموخته اعضای هیات علمی از ساختار موسسات آموزشیو پژوهشی دنیا؛ مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

توجه به تغییر نیازهای جامعه در زمینه سلامت و ضرورت نظام آموزشی پاسخگو و همسو با نیازهای جامعه، ضرورت بازنگری ساختار آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور را نمایان می نماید. هدف از این مطالعه تبیین تجارب آموخته ساختار موسسات آموزشی و پژوهشی می باشد.

مواد و روش ها:

 در این مطالعه کیفی، به منظور تبیین تجارب خبرگان از ساختار موسسات آموزشی و پژوهشی، بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف با 26 نفر از اعضای هیات علمی رشته های علوم پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاه های خارج از کشور مصاحبه های نیمه ساختار انفرادی در خصوص ساختار سازمانی، کارکرد و سلسه مراتب سازمانی دانشگاه محل تحصیل آن ها بعمل آمد. مصاحبه ها ضبط و دست نویس، کدگذاری و طبقه بندی شد و مطابق رویکرد تحلیل محتوا مرسوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: 

از آنالیز داد ه ها، 4 درونمایه اصلی و 12 درونمایه فرعی و 75 گویه استخراج شد. نوع ساختار سازمانی، راهبردها، مدیریت منابع و زیرساخت های آموزشی بعنوان مضامین اصلی در ساختار سازمانی موسسات آموزشی پژوهشی و ساختار سنتی، ساختار نوین، کارآفرینی، مدیریت تغییر، بینش بین رشته ای، منابع انسانی، منابع ملی، منابع فیزیکی، مراکز آموزشی، گروه های آموزشی، رشته های آموزشی و مراکز تحقیقاتی از سوی مشارکت کنندگان به عنوان زیر مضامین فرعی بیان شد.

استنتاج

نتایج مطالعه حاکی از تاثیر نظام برنامه ریزی هر کشور (تمرکز/ عدم تمرکز) در نوع ساختار سازمانی موسسات آموزشی و پژوهشی می باشد. از این رو طراحی یک ساختار مناسب برای موسسات آموزشی و پژوهشی جهت تطابق آن با نیازهای جامعه و متناسب با ماموریت و اهداف هر دانشگاه ضروری می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2310439 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!