پیامدهای خشونت نوجوانان: مطالعه کیفی تحلیل محتوا در شهر رودسر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و اهداف

خشونت یکی از مبحث های بسیار مهم در بهداشت عمومی است که افراد را در سراسر دوره زندگی تحت تاثیر قرار می دهد این مطالعه کیفی با هدف تبیین پیامدهای خشونت نوجوانان دانش آموز انجام شد.

روش کار

این مطالعه بخشی از یک مطالعه متوالی کیفی اکتشافی است که در سال 2017 میلادی در شهر رودسر انجام شد. این مطالعه با روش تحلیل محتوای کیفی مرسوم انجام شد. داده ها از طریق 50 مصاحبه عمیق فردی با نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش لاندمن و گرانهیم انجام گرفت.

یافته ها

تجزیه و تحلیل داده ها در فاز نخست پژوهش منجر به استحصال 98 کد اولیه، 2 طبقه فرعی و 1طبقه اصلی شد. در پایان این مرحله پیامدهای خشونت نوجوانان با توجه به یافته های استخراج شده به صورت «پیامدهای آسیب زای خشونت مفهومی ذهنی، پویا و چند بعدی است. پیامدهای آسیب زای خشونت به تغییراتی که پس از رخداد خشونت در درون خود فرد یا اطرافیان رخ می دهد؛ اشاره می کند که به دودسته پیامدهای درون فردی و برون فردی خشونت تقسیم می گردد» تعریف شد.

نتیجه گیری

این مطالعه ابعاد تازه و متفاوتی از مفهوم پیامدهای آسیب زای خشونت به ویژه در دختران دانش آموز را آشکار ساخت؛ این تعریف مبتنی بر بستر و فرهنگ ایرانی است. دست یابی به پیشگیری از خشونت نیازمند توجه به این ابعاد در سطوح مختلف درون فردی و برون فردی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2311635 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!