نزدیک به منظمی نگاشت های سه خطی کران دار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

فرض کنیم فرض کنیم f:X×Y×Z→W نگاشتی سه خطی کران دار بر فضاهای نرم دار باشد. نگاشت f را نزدیک به منظم می نامیم هرگاه (f^(t****s)=f^(s****t و آن را آرون- برنر منظم می نامیم هرگاه تمامی توسیع های طبیعی آن برابر باشند. در این مقاله برخی نتایج را برای نزدیک به منظمی نگاشت های سه خطی کران دار مورد بررسی قرار می دهیم.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
33 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2311734 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!