ارزیابی ریسک های امنیتی به دو روش FEMA و FEMA فازی و مقایسه نتایج آن ها: مطالعه موردی در یک نیروگاه سیکل ترکیبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

در جهان امروز به دلایل مختلف، در بسیاری از سازمان ها حوادث ناشی از تخلفات عمدی رخ می دهد. یکی از اهداف این حوادث ایجاد ضربه به پایه های صنعتی کشورها است. جهت به حداقل رساندن ریسک این گونه تهدیدات، طراحی و پیاده سازی برنامه های شناسایی و ارزیابی ریسک مربوط به این گونه تهدیدات امری ضروری است. هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک مربوط به تهدیدات آگاهانه به دور روش FMEA معمولی و فازی و مقایسه نتایج حاصل از دو روش مذکور است.

مواد و روش ها:

در این مطالعه برای شناسایی و ارزیابی خطرات از روش FMEA و FMEA فازی استفاده شد. برای اولویت بندی و انتخاب تکنیک بهینه از روش TOPSIS استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار متلب صورت گرفت.

یافته ها:

نتایج نشان داد در روش FMEA فازی باوجود بالا بودن زمان و هزینه اجرا و همچنین نیازهای آموزشی بالاتر، به دلیل سطح دقت بالای نتایج، امکان برآورد دقیق تر سطوح ریسک و درنتیجه اولویت بندی کاراتر واحدها فراهم می شود؛ بنابراین خروجی این مطالعه رویکرد FMEA فازی را به عنوان روش برتر معرفی کرد.

نتیجه گیری:

یافته های این مطالعه نشان داد استفاده از رویکرد فازی می تواند به کاهش عدم قطعیت منجر گردد. این امر به افزایش کارایی و درنتیجه بهره وری سازمان ها می انجامد.

زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2311838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!