مطالعه زیست شناسی جوجه آوری کشیم ‏بزرگ (‏Podiceps cristatus‏) در تالاب ‏بین المللی انزلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مطالعه حاضر با هدف شناخت زیست شناسی جوجه آوری کشیم بزرگ از فروردین تا شهریور 1394 در غرب تالاب انزلی انجام شده است. در مجموع 56 آشیانه در این مطالعه شناسایی شد. به ترتیب، 18 و 20 جفت کشیم بزرگ هم زمان در دو کلنی مجزا از اواسط فروردین ماه تا اواسط اردیبهشت ماه و تقریبا پس از دو ماه 18 جفت دیگر با حداقل فاصله 100 متری از یکدیگر در میان کلنی بزرگ پرستوهای دریایی تیره در پهنه آبی غرب تالاب انزلی آشیانه سازی و جوجه آوری کردند. میانگین اندازه دستجات تخم= 85/0±91/3 (تعداد= 56)، میانگین وزن تخم ها= 01/3±8/38 گرم (تعداد= 68) و میانگین حجم تخم ها= 6/3±00/37 سانتی متر مکعب بود. این بررسی نشان داد، کشیم بزرگ دوره جوجه آوری طولانی در غرب تالاب انزلی (بیش از 170 روز) دارد و با توجه به وجود پهنه آبی وسیع و مواج در بهار و همچنین حضور پرندگان شکاری از جمله سنقر تالابی، آنها ابتدا آشیانه ها را در کلنی و در کنار و میان توده های کوچک گیاهان آبزی بن در آب می سازند و در ادامه با افزایش تدریجی رشد و حجم توده گیاهان آبزی غوطه ور در پهنه آبی تالاب و شروع آشیانه سازی پرستوهای دریایی تیره، آشیانه های مجزا در میان کلنی های بزرگ پرستوهای دریایی تیره بنا می کنند که احتمالا از راهبرد های کشیم بزرگ برای افزایش تعداد زاده ها در یک سال می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2312350 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.