اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امنیت به عنوان نیاز اساسی جوامع، در طول تاریخ به تدریج ابعاد مختلفی پیدا کرده است. اما اکنون بعد اقتصادی امنیت از اولویت بیشتری برخوردار است و به هسته اصلی امنیت ملی در جهان بدل شده است. بنابراین چیستی امنیت اقتصادی و این که چگونه جامعه به امنیت اقتصادی دست می‏یابد، اهمیت زیادی دارد. نظریه‏ های مختلف اقتصاد سیاسی در طول تاریخ برای پاسخ گویی به این سوال الگوهای متعددی را ارایه کرده ‏اند که مطالعه آن ها شناخت عمیق و دقیقی از تحول نظری و عملکرد نظام‏های اقتصاد سیاسی ارایه می‏کند. بنابراین سوال اصلی مقاله عبارت است از این که: چه ارتباطی میان نظریه اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی وجود دارد. اقتصاد سیاسی متغیر مستقل و امنیت اقتصادی متغیر وابسته تحقیق است. براساس فرضیه تحقیق امنیت اقتصادی محصول روابط درونی عناصر و مولفه‏ هایی است که نظریه‏ های مختلف اقتصاد سیاسی ارایه می‏کنند. رمز تکامل نظریه‏ های اقتصاد سیاسی کارایی آن ها در توضیح و ایجاد امنیت اقتصادی بوده است. در این میان اسلام پیشتر و بیشتر از دیگران نظریه اقتصاد سیاسی جامع و متفاوتی برای تعریف و تامین امنیت اقتصادی ارایه کرده است که یک جانبه ‏گرایی نظریه‏ های دیگر را ندارد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر داده‏کاوی، تحلیل محتوا، تفسیر و شیوه جمع ‏آوری کتابخانه ‏ای و اسنادی است. پس بررسی داده ها و مطالعه مولفه ‏های اقتصاد سیاسی و مفهوم امنیت اقتصادی ازنظر اسلام، لیبرالیسم کلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی فرضیه تحقیق تایید شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2314700 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!