زنجیره تامین تاب آور تحت ریسک: یک رویکرد مبتنی بر شبکه و ساختار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

توسعه و تغییرات مداوم در زنجیره تامین، سیستم را به سمت برخورد با ریسک های مختلف سوق می دهد. بنابراین ، باید روشی مناسب برای مقابله با چنین مسایلی اتخاذ شود. این مطالعه به یک مدل دو هدفه برای طراحی یک زنجیره تامین تاب آور و استوار رو به جلو تحت عدم قطعیت و اختلالات متعدد پرداخته است. توابع هدف بررسی شده شامل حداقل سازی هزینه های کل و نا تاب آوری کل شبکه می باشد که با استفاده از روش محدودیت اپسیلون کنترل می شود. قابل ذکر است که استراتژی های تاب آوری و برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای به ترتیب برای مقابله با اختلالات و ریسک های عملیاتی در نظر گرفته شده اند. در نهایت برای بررسی کارآیی مدل پیشنهادی، نمونه های تصادفی تولیده شده است. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن ریسک های عملیاتی در سیستم منجر به افزایش هزینه ها می شود، اما در بلند مدت سودآور خواهد بود. به طور قابل توجهی، یک زنجیره تاب آور می تواند از خرابی سیستم جلوگیری کند و قابلیت کاهش هزینه های مواجهه با ریسک و خرابی ها را  افزایش دهد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
735 تا 760
لینک کوتاه:
magiran.com/p2317319 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!