اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB در شناسایی بیومارکرهای تاثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری: یک مطالعه in-silico

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

عروق کرونری، عروق خونی هستند که خون را به قلب منتقل می کنند. با ایجاد پلاک در دیواره این رگ ها، عمل خون رسانی با مشکل مواجه می شود. تشخیص بیماری عروق کرونری به دلیل خطراتی که برای سلامتی شخص دارد، بسیار مهم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ژن های دارای تفاوت بیان بین بیماران و افراد نرمال در مسیر سیگنالینگ ErbB، به عنوان یکی از مسیرهای مهم در ایجاد این بیماری و بررسی اهمیت آنها در شناسایی بیومارکرهای بیماری عروق کرونری است.

مواد و روش ها

ابتدا فایلهای خام حاصل از RNA-sequencing نمونه های بیماران عروق کرونری و افراد نرمال، به ترتیب از دیتاست های با شماره GSE99985 و GSE100206 بدست آمده و مراحل آنالیز نمونه ها انجام شد. ژنهای دارای تفاوت بیان در زبان برنامه نویسی R و با پکیج DESeq2 جداسازی شد. سپس آنالیز عملکردی ژنها از جمله مسیرهای سیگنالینگ، فرآیندهای بیولوژیکی و ژنهای دارای تفاوت بیان در مسیر ErbB و نحوه تغییرات بیان آنها مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد 1069 ژن در بین نمونه های موردنظر دارای افزایش بیان و 851 ژن نیز کاهش بیان داشتند. بعلاوه با بررسی آنالیزهای عملکردی مشخص شد ژنهایی مانند CAMK2D، SHC3،ERBB3، NRG4، RPS6KB2، MAPK1، BRAF، AREG و  CRKاز جمله ژنهایی هستند که هم در بیماران تغییرات بیانی را نشان می دادند و هم مسیر سیگنالینگ ErbB را تحت تاثیر قرار می دادند.

نتیجه گیری

درنهایت ، بررسی های مولکولی دقیقتر منجر به دستیابی به ژنهای  قابل اعتماد برای شناسایی بیومارکرهای بیماری عروق کرونری خواهد شد که برای تحقیقات زیست پزشکی ، توسعه دارو و کاربردهای بالینی ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2318636 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.