مصاحف امصار در دیدگاه دانشمندان فریقین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

قرایات و رسم از مهمترین موضوعات علوم قرآنی است که از زوایای مختلفی قابل بررسی است. برای شناخت صحیح این دو حوزه، بیان رابطه و تاثیر متقابل آن ها با تاکید بر دیدگاه ابن جزری که نقش ویژه ای در این دو علم دارد، ره یافت هایی جدیدی از این موضوع در پی خواهد داشت. روش تحقیق این مقاله، با استفاده از منابع مکتوب این علم، توصیفی تحلیلی و انتقادی است. با ارایه دیدگاه ابن جزری که هر دو علم «قرایات» و «رسم المصحف» را توقیفی و وحیانی می داند، به بررسی موضوع پرداخته شده است. ابن جزری برخلاف دانشمندان دوره های پیش از خود، همانند فراء و ابن مجاهد، با طرح دیدگاه موافقت احتمالی و تقدیری، تمامی قرایات عشره و معروف را با معیار موافقت رسم المصحف سازگار معرفی کرده است. از دوره وی (قرن نهم هجری قمری) تا امروز، این دیدگاه موردتوجه بوده است. هرچند ازنظر شیعه، دیدگاه ابن جزری دارای اشکال است؛ نتایج آن نیز مشکلاتی را به دنبال دارد. ازجمله این اشکالات، آن است که با شرط موافقت احتمالی، قرایات شاذ و ضعیف نیز می توانند در بین قرایات صحیح قرار بگیرند، یا حداقل برای برخی چنین شبهه ای را ایجاد کنند. درعین حال، هماهنگی و موافقت قرایت با رسم المصحف را بدون شک باید یکی از معیارهای قرایت صحیح دانست. از دیگر نتایج این بررسی، آن است که در مناطقی که قرایات خاصی در آن رواج داشته، مصاحف نیز بر اساس آن قرایات نوشته می شده است و عملا تاثیر عملی قرایات بر رسم قابل مشاهده خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
188 تا 216
لینک کوتاه:
magiran.com/p2320784 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!