مساله شناسی و ارزیابی خط مشی ستاد احیاء دریاچه ارومیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مساله خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از مسایل مهم آبی و محیط زیستی در کشور است که مقابله با آن به چالشی ملی و بین المللی تبدیل شده است. بدلیل وخیم شدن شرایط دریاچه، در سال 1392 ستادی با عنوان "ستاد احیاء دریاچه ارومیه" در بالاترین سطح حکمرانی کشور ایران تشکیل شد که اقدامات و خط مشی های این سازمان مهمترین نقش را در وضعیت دریاچه به همراه داشت. بدلیل اهمیت احیاء این دریاچه، ارزیابی خط مشی های اتخاذ شده توسط این ستاد برای بهبود روند احیاء دریاچه در سال های گذشته ضروری است. براین اساس، سیاست پژوهی در فعالیت های ستاد احیاء دریاچه ارومیه و «شناسایی مساله» از دیدگاه این ستاد نیز اهمیت دارد. هدف از این مقاله بررسی مساله شناسی از دیدگاه ستاد احیاء دریاچه به عنوان اولین مرحله در ارزیابی خط مشی های این سازمان است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مفهوم "مساله" و اقدامات انجام گرفته توسط ستاد احیاء، دیدگاه این ستاد نسبت به مساله خشکی دریاچه ارومیه را تحلیل و ارزیابی می کند. با بررسی دیدگاه این ستاد مشخص می شود شناخت این ستاد به مساله خشکی دریاچه ارومیه عمدتا فنی بوده و سایر مسایل مهم و مرتبط با مساله دریاچه نظیر مسایل اجتماعی، سیاسی و سیاستی، جایگاه چندانی در شناخت این ستاد از مساله خشک شدن دریاچه ارومیه ندارند. از آنجا که رویارویی صحیح با مسایل آبی نیازمند در نظر گرفتن برهم کنش همه مسایل مرتبط بریکدیگر است، ستاد احیاء ارومیه باید شناخت خود از مساله را تکمیل و اصلاح نماید تا بتواند خط مشی و در نتیجه اقدامات مناسب تری برای رویارویی با مساله ارومیه اتخاذ کند

زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2322997 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!