در تکاپوی پویایی های تکوین منجی گرایی سازمانی در بخش دولتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف کاوش فرایند تکوین منجی‏گرایی سازمانی در بخش دولتی با استفاده از رهیافت مدل‏یابی ساختاری تفسیری انجام شد. بدین منظور، پس از مطالعه پیشینه پژوهش و شناسایی مولفه ‏های معرف پدیده مورد مطالعه، پرسشنامه ماتریسی روابط مولفه‏ ها تدوین و میان 15 نفر از استادان مدیریت، به عنوان خبرگان منتخب، با روش نمونه‏گیری مفهوم، توزیع شد. بر اساس یافته ‏های پژوهش، چنین دریافت شد که بافتار شرنگ‏آلود سازمان در سه سطح (فردی و مدیریتی در سطح اول، بین‏فردی در سطح دوم، سازمانی و منابع فیزیکی در سطح سوم)، با تاثیر بر عدم اجابت نیازهای اساسی اعضای سازمان، بنیادی‏ترین محرک گرایش به منجی در سازمان محسوب می‏شود. از برهم‏کنش نیازهای اجابت  ‏نشده اعضای سازمان و ادراک وجود منجی نزد آن ها که خود تابعی از وجود صالحان مصلح در سازمان است دیالکتیک ناکامی و امید شکل می‏گیرد که نتیجه آن انتظار فعالانه ظهور منجی است. چنین انتظاری به ایتلاف منجی‏گرایان و انتخاب رهبری به عنوان مصلح جزء و در سطحی بالاتر به ارتقای مادی و معنوی منجی‏گرایان و نیز به دست گرفتن ابتکار عمل در سازمان توسط ایشان می‏انجامد.

زبان:
فارسی
صفحات:
405 تا 422
لینک کوتاه:
magiran.com/p2323466 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!