تهیه رادیوایزوتوپ طلای- 198 و بررسی اثر تثبیت رادیوایزوتوپ طلای-198 بر روی نانوذرات سیلیکای عامل دار شده بر توزیع زیستی آن: معرفی یک عامل تشخیصی- درمانی جدید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تاثیر تثبیت رادیوایزوتوپ طلای-198 بر روی نانوذرات سیلیس عامل دار شده بر روی توزیع زیستی این رادیوایزوتوپ در مقایسه با نانوذرات طلای خالص مورد بررسی قرار گرفت. رادیوایزوتوپ طلا با استفاده از بمباران نوترونی طلای فلزی بسیار خالص تهیه شده است. رادیوایزوتوپ آماده شده از طریق لیگاند رابط روی نانوذرات سیلیکا پوشش داده شد. توزیع زیستی نشان می دهد که آب دوستی نانو ذرات سیلیکا Au198 MCM-41@ بالا است و از طریق تصاویر SPECT و اندازه گیری ID / g٪ ، مشخص شد که دفع نانوذرات رادیو اکتیو@ MCM-41 Au198 از بدن در مقایسه با نانوذرات خالص طلا بسیار سریع تر می شود. در مقایسه با نانوذرات خالص طلا، دفع کلیوی بالا و جذب کم تر در کبد اثرات پرتویی ناخواسته و بد نانوذرات را کاهش داده است. نانوکامپوزیت@ MCM-41 Au198 به طور بالقوه می تواند در تشخیص و درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
98 تا 103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2323637 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!