حساب کسری گسسته بازهای و کاربرد آن در حل معادلات تفاضلی کسری بازهای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه به معرفی برخی نتایج کاربردی حساب کسری گسسته برای توابع بازه -مقدار میپردازیم. قوانین ترکیب عملگرهای کسری بازه ای را معرفی میکنیم که در به دست آوردن فرم کلی جوابهای معادلات تفاضلی کسری بازه ای در حالت غیرخطی به کار برده میشوند. در قالب مثالی گویا از روش تکرارهای متوالی جهت محاسبه فرمول صریح برای جواب های معادلات تفاضلی کسری بازه ای در حالت خطی استفاده میکنیم.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
151 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2324151 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!