بررسی دقیق آشکارساز MME بر مبنای ماتریس کوواریانس برای طیف سنجی کاملا پنهان و غیر همکارانه به منظور بهبود لینک مخابراتی OFDM

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حسگری طیفی یکی از مولفه های دسترسی فرصت طلبانه به منابع فرکانسی را فراهم می آورد. این حسگرها بایستی در زمانی اندک با دقت بالا، سنجش طیف محیطی را انجام دهند. استفاده از روش ها و الگوریتم هایی که قابلیت پیاده سازی عملی را داشته باشند، حایز اهمیت است؛ بنابراین باید پیچیدگی محاسبات تاحدامکان کاهش یابد. عملکرد آشکارسازی به دلیل مسایلی همچون اثر سایه، محوشدگی و چندمسیرگی با مشکل مواجه می شود؛ لذا برای غلبه بر این مشکلات و در دسترس نبودن اطلاعات سیگنال های دریافتی کاربران اولیه و سطح قدرت و نویز سیگنال های دریافتی، روش هایی مانند به کارگیری چندین آنتن در حسگر طیفی، مقاوم سازی روش های طیف سنجی در برابر نویز نامعین، استفاده می شود. در این مقاله به بررسی سنجه های متفاوت تصمیم گیری و تعیین آستانه مناسب با استخراج مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس پرداخته شده است. همچنین با محاسبه چند لحظه زمانی از آشکارساز حداکثر به حداقل مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس MME توسط توزیع پیشنهادی GEV استاندارد، شبیه سازی ها صورت گرفته و نتایج آن با توزیع Tracy-Widom مقایسه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی ها با تعداد محدود 4 آنتن حاکی از احتمال آشکارسازی سیگنال در SNR با میزان -30dB می باشد که در مقایسه با توزیع Tracy-Widom افزایش دقت 3dB را داشته است. به منظور بررسی کارایی این روش برای اجرای سخت افزاری، نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی توسط یک پردازنده آرایه ای FPGA به همراه پردازنده با معماری ARMشرکت  XILINX که سیستم های نهفته در تراشه SOC نام برده می شود، بررسی و پیاده سازی شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2324350 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!