بررسی شکست های ساختاری و آشفتگی در بازار ارز بر سرریز نوسانات بین بازار ارز و بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به نوسانات و آشفتگی های شدید ارزی در اقتصاد ایران که سرمایه گذاری های فعالان بازار سرمایه را تحت شعاع قرار داده مقاله حاضر با هدف ارایه درک صحیح از نحوه جابجایی نوسانات بین بازارها در کشور تهیه شده است. در این مقاله از نرخ ارز در بازار آزاد (برخی دوره ها بازار سیاه) به عنوان یک متغیر و شاخص کل بورس تهران به عنوان متغیر دوم در قالب مدل  واریانس ناهمسانی شرطی چند متغیره (MGarch) استفاده نموده ایم. نتایج بررسی های صورت گرفته، با استفاده از آزمون شکست و ریشه واحد GLS-Based، در دوره آذر 1387 تا پایان دیماه 1398، وجود پنج شکست ساختاری در سری زمانی را نشان می دهد که در سطح بازدهی مانا هستند. همچنین بررسی ها با استفاده از مدل های DCC و FDCC نشان می دهد بین دوبازار در طول دوره سرریز نوسان وجود دارد، و این سرریز در صورت لحاظ کردن شکست های ساختاری عملکرد متفاوتی را از خود نشان می دهد که درک بهتر از آن می تواند مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
169 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2324996 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!