اثر تغییرات آب و هوا بر روی جنگل های منطقه حفاظت شده سفیدکوه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نوسانات آب و هوایی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پوشش گیاهی می باشد. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی تغییرات عناصر آب و هوایی شامل دما و بارش و اثر آن بر تغییرات پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده سفیدکوه واقع در استان لرستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست انجام شده است. به این منظور ابتدا آب و هوا براساس شاخص اقلیمی دومارتن و با استفاده از داده های دما و بارش مربوط به 9 ایستگاه سینوپتیک استان لرستان طی دوره 17 ساله از سال 2000 تا 2017 تعیین و پهنه بندی شد. سپس شاخص پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+  ماهواره ای لندست 7 برای سال 2004 و تصاویر سنجنده OLI لندست 8 برای سال 2017 در منطقه حفاظت شده سفیدکوه لرستان محاسبه و پهنه بندی گردید و در نهایت ارتباط تغییرات آب و هوا و پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج این پژوهش و براساس شاخص اقلیمی دومارتن، در سال 2004 بیشترین سطح منطقه (8/7737 هکتار) مربوط به کلاسه نیمه خشک با پوشش خوب بوده است. از طرفی کمترین سطح منطقه مربوط به کلاسه بسیار مرطوب ضعیف (7/0 هکتار) و کلاسه بسیار مرطوب عالی (5/4 هکتار) بوده است. این در حالی است که در سال 2017 این کلاسه ها تغییر یافته است و کمترین سطح مربوط به کلاسه نیمه خشک با پوشش عالی (4/4169 هکتار) است. در واقع سطح پوشش گیاهی عالی و خوب در سال 2017 حدود 37000 هکتار بوده و این سطح در سال  2004 به حدود 14000 هکتار کاهش یافته است و اقلیم منطقه به سمت نیمه خشک رفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
247 تا 265
لینک کوتاه:
magiran.com/p2326884 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!