تحلیل استراتژیک رویکرد پرداخت بابت خدمات اکوسیستم (PES) به منظور کاهش بهره برداری از مرتع

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از راهکارهایی که باعث کاهش بهره برداری بی رویه از اکوسیستم های طبیعی می شود ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای این اکوسیستم ها و پرداخت به ارایه دهندگان خدمات در ازای کاهش عوامل تخریب است. این رویکرد به عنوان پرداخت بابت کالاها و خدمات اکوسیستم شناخته می شود. در این تحقیق از تحلیل عوامل استراتژیک و تحلیل SWOT به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای این رویکرد در مراتع استان چهارمحال وبختیاری استفاده شد. با استفاده از پرسش نامه و روش دلفی با نظرسنجی از 75 نفر از خبرگان، نسبت به شناسایی عوامل اقدام شد. از طریق تصمیم گیری چندمعیاره آنتروپی، عوامل وزن دهی شده و اولویت هر عامل تعیین شد. نتایج نشان داد عامل کاهش شدت چرا با اجرای طرح پرداخت، مهم ترین نقطه قوت با امتیاز 0/149 و مهم ترین نقطه ضعف، عدم نظارت بر ظرفیت مرتع با امتیاز 0/165 می باشد. افزایش کارکردهای غیربازاری اکوسیستم مرتع، به عنوان مهم ترین فرصت با امتیاز 0/145 و عامل ترجیح کارکردهای بازاری بر غیربازاری توسط برنامه ریزان، به عنوان مهم ترین عامل تهدید با امتیاز 0/174 تعیین شد. طرح پرداخت درحالتی که مرتع داران به طور داوطلبانه اقدام به کاهش دام مجاز خود نمایند می تواند یک گزینه تکمیلی به منظور کاهش شدت چرا باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2327438 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!