حمایت از کالای ایرانی؛ راهکاری در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ، سلطه و دخالت دشمنان است. لذا تاکید بر «تقویت اقتصاد مستقل، مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت» نکته کلیدی محور سوم بیانیه گام دوم انقلاب است. یکی از راهکارهای تقویت اقتصاد مستقل، حمایت از کالای ایرانی است. مقام معظم رهبری در محور سوم بیانیه، در مسایل اقتصادی، نگاه به خارج را به ضرر کشور می دانند؛ به طوری که نه تنها به توان و ظرفیت داخلی کشور کمک نمی کند؛ بلکه عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زاید و حتی مسرفانه در بخش هایی از دستگاه های حکومتی را دارای آثار و پیامدهای نامطلوبی می دانند، پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی درصدد تحلیل آثار و پیامدهای حمایت از کالای ایرانی در جامعه است که اهم این آثار عبارت اند از: استقلال کشور و نفی تسلط کفار، دوری از تشبه به کفار و فرهنگ غیر اسلامی، رشد اقتصاد ملی، کاهش بزه کاری، کاهش بیکاری در جامعه، گسترش سبک زندگی اسلامی.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2327724 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!