شرایط لازم بهینگی برای مسائل زمان-پیوسته ناهموار با استفاده از محدب کننده ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مطالعه، شرایط لازم بهینگی از نوع کارش-کان-تاکر را برای یک مساله ی بهینه سازی زمان-پیوسته ی ناهموار تعمیم می دهیم. ابزار اصلی ما برای بدست آوردن شرایط بهینگی، استفاده از مفهوم محدب کننده است. ما با استفاده از این مفهوم ابتدا توصیف قیدی مانگاساریان-فروموویتز را برای این دسته از مسایل تعمیم می دهیم‏‏، سپس شرایط لازم بهینگی را تحت فرض های ضعیف بدست می آوریم. در واقع در این مقاله‏، تابع هدف و توابع قیود را ناهموار و غیرمحدب در نظر می گیریم.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2328176 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!