کاربرد نتایج دوالیتی‎ برای حل مساله برنامه ریزی خطی با پارامترهای خاکستری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مسایل برنامه ریزی خطی دارای پارامترهای دقیق هستند. در دنیای واقعی، ما با شرایطی روبرو هستیم که اطلاعات دقیق و کامل در دسترس نیست. در این شرایط می توان از رویکردهای عدم قطعیت مانند فازی و تصادفی برای مقابله با عدم اطمینان در زندگی واقعی استفاده کرد. اگر تعداد متخصصان و سطح تجربه به قدری کم باشد که استخراج توابع عضویت غیرممکن باشد یا تعداد نمونه ها کم باشد، نمی توان از نظریه های فازی و تصادفی استفاده کرد. برای حل این مشکل، نظریه سیستم خاکستری ارایه شد. در این مقاله ، یک مساله برنامه ریزی خطی در یک محیط خاکستری با منابعی به صورت اعداد خاکستری بازه ای در نظر گرفته شده است. بیشتر روش های پیشنهادی برای حل مسایل برنامه ریزی خطی خاکستری بر مبنای تبدیل آن به یک مساله برنامه ریزی خطی معمولی می باشند. با این حال، ما به دنبال حل مستقیم مساله و بدون تبدیل آن به یک مساله برنامه ریزی خطی استاندارد به منظور حفظ عدم قطعیت داده های ورودی در جواب های بدست آمده نهایی هستیم. برای این منظور، ما یک روش، بر اساس دوال مساله برنامه ریزی خطی با منابع خاکستری ارایه می دهیم. روش پیشنهادی ساده تر از روش های قبلی بوده و از پیچیدگی کمتری نسبت به آنها برخوردار است. تاکید می شود که روش ارایه شده برای شرایط واقعی و عملی در مسایل مدیریت و برنامه ریزی می تواند مفید باشد. بنابراین، کارایی روش پیشنهادی با ارایه چند مثال در شرایط مختلف نشان داده شده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
15 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2328177 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!