حل معادله ‏وازیچک با موجک براونی و انتگرال ایتو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، یک روش جدید برای حل معادله دیفرانسیل تصادفی ارایه می ‎دهیم و معادله ‏وازیچک را حل می کنیم. در ابتدا، نحوی محاسبه انتگرال های چندگانه ایتو بر اساس ساختار حرکت براونی ارایه شده به طوری که خطای محاسباتی در آن به حداقل می رسد. سپس، موجک های براونی یک بعدی و چند بندی بر اساس حرکت براونی معرفی می شوند. پس از آن، سیستم معادلات خطی و غیرخطی بر اساس این موجک های براونی بدست می آید که با حل این سیستم، معادله ‏وازیچک‎ حل می ‎شود. در آخر چند مثال عددی آورده شده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
67 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2328180 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!