زمان بند‏ی ارسال داده بهینه شده و تخمین زننده پارامتر هدف در شبکه های حسگر بی سیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله تخمین پارامتر هدف با تابع توزیع مشخص با استفاده از مشاهدات گره حسگر انجام می شود. در شبکه های حسگر گره ها داده های واقعی را از محیط دریافت و آنها را به یک مرکز ارسال می کنند. این مرکز داده ها را جمع آوری و پارامتر مشاهده شده را با دقت تعریف شده کاربرد تخمین می زند. هدف اصلی الگوریتم پیشنهادی افزایش طول عمر شبکه در کنار بهبود کارایی فرایند تخمین است. برای نیل به این هدف الگوریتم پیشنهادی فعالیت گره را زمانبندی کرده و یک مسیر چند پرشی بین گره ها و مرکز مشخص می کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی‏، اهداف مورد انتظار را برآورده کرده است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
81 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2328181 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!