ارائه یک روش جدید جهت برنامه ریزی فرایند تعمیر و نگهداری روسازی راه ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

راه ها از گسترده ترین زیرساخت های عمرانی و جزء سرمایه های ملی هر کشور محسوب می شوند. مدیریت ترمیم و نگهداری راه ها از مهم ترین امور برای حفظ وضعیت راه ها در حالت مطلوب بوده و چنانچه این امر بطور مناسب انجام نشود، هزینه های بیشتری در آینده وارد خواهد شد. دو موضوع تعیین نوع گزینه ترمیم و نگهداری و زمان بکارگیری آن در مبحث مدیریت تعمیر و نگهداری راه ها دارای اهمیت فراوان است. در این مقاله سعی شده است تا با ترکیب ابزارهای اولویت بندی، هوش مصنوعی و بهینه سازی روشی جهت انتخاب گزینه بهینه ترمیم و نگهداری در قطعات روسازی در هر بازه زمانی ارایه شود. برای این منظور ابتدا برای اولویت بندی شاخه های شبکه روسازی از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده می شود. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی احتمال انتخاب گزینه های ترمیم و نگهداری در قطعات روسازی با در نظر گرفتن محدودیت های مشخص بیشینه می شود. برای به دست آوردن احتمال انتخاب هر گزینه ترمیم و نگهداری در قطعات روسازی از سیستم استنتاج فازی (FIS) استفاده می شود. برای اجرای مدل پیشنهادی از یک شبکه روسازی اطراف شهر ماهان (کرمان) استفاده می شود. براساس نتایج حاصل شده می توان گفت که الگوریتم به کار رفته در این مقاله می تواند با در نظر گرفتن پارامترها و شاخص های مختلف مربوط به شاخه ها و قطعات روسازی، سناریوهای مختلفی برای انتخاب گزینه های ترمیم و نگهداری در بازه های زمانی یک ساله به سازمان متولی راه بدهد و این الگوریتم فرآیند انتخاب گزینه های ترمیم و نگهداری در قطعات مختلف را تسهیل می کند و یک روش علمی و مدون جهت مدیریت تعمیر و نگهداری راه ها ارایه می‎دهد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2329035 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!