معرفی گیاهان مناسب و تعیین نقش حفاظتی آن ها در اراضی مارنی غرب حوزه ی آبخیز مهارلو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، نمونه های گیاهی پس از جمع آوری، با استفاده از منابع علمی موجود شناسایی شدند و با بررسی ویژگی های مختلف گیاهی شامل: تراکم، فراوانی، وضعیت   تاج پوشش، ریشه و ریزوم، مقدار لاشبرگ تولیدی، شکل رویشی، شیوه ی تکثیر و طول عمر، اولویت بندی گیاهان، به منظور تثبیت و حفاظت از مارن ها انجام گردید. بر اساس نتایج به دست آمده 34، 59 و 61 گونه ی گیاهی، به ترتیب در اولویت اول تا سوم به منظور تثبیت و حفاظت از مارن ها در این حوزه ی آبخیز معرفی شدند.  به طوری که لازم است به ترتیب: نسبت به تکثیر و استقرار گونه های بوته ای، درختچه ای، درختی، علفی و گندمی چندساله، و علفی و گندمی یک ساله در این اراضی اقدام گردد. همچنین با توجه به ویژگی های گیاه شناسی و خصوصیات طبیعی منطقه و تاکید بر این نکته که علاوه بر مساله ی فرسایش پذیری و تولید رسوب، اراضی مارنی عمدتا دارای نفوذپذیری ناچیز و رطوبت ناکافی به منظور استقرار و رشد گیاهان در خود هستند؛ توصیه می شود نسبت به استقرار و تکثیر گونه هایی مانند گون شوشی، گون پنبه ای و درمنه ی کوهی در نواحی تحت پوشش مارن در این حوزه ی آبخیز اقدام شود. زیرا با مدیریت و استقرار این گونه ها، علاوه بر حفاظت خاک، فرصت زادآوری و حفظ این گونه های گیاهی ارزشمند فراهم خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2329549 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!