ملاک های شناسایی روایات شان نزول منتقله از اهل سنت به تفاسیر شیعه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برخی از روایات شان نزول در تفاسیر شیعه، منبع شیعی ندارند و از منابع اهل سنت به تفاسیر شیعه منتقل شده اند. با توجه به جایگاه و نقش روایات شان نزول، به عنوان قراین منفصل در فهم محتوای آیه، ضروری است ملاک های شناسایی روایات منتقله شان نزول به دقت بررسی شود؛ چراکه شناخت اصالت و ملاک های شناسایی این روایات، در پذیرش، نفی و نقد آنها تاثیر جدی دارد. نوشتار حاضر با بررسی استقرایی و تحلیل منابع تفسیری و روایی و تامل در محتوای برخی از روایات شان نزول منتقله در تفاسیر شیعه، در نهایت، چهار ملاک و معیار برای شناخت روایات شان نزول منتقله کشف و شناسایی می کند که وجود هر یک از این ملاک ها، انتقال روایات شان نزول از اهل سنت به تفاسیر شیعه را محتمل می داند. این ملاک ها عبارت است از: تصریح برخی مفسران به نقل روایت از منابع اهل سنت؛ تقدم تاریخی نقل روایت در منابع نخستین اهل سنت؛ وجود رجال و راویان اختصاصی اهل سنت در سند حدیث؛ و سازگاری محتوایی روایت با باورهای خاص اهل سنت.
زبان:
فارسی
صفحات:
133 تا 160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2331017 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!