طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداکننده غلتکی برگ حنا با هدف تعیین رطوبت مطلوب برای جداسازی برگ‏ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه در کشورهای توسعه یافته، به کارگیری دستگاه های تخصصی فرآوری محصولات کشاورزی، یکی از رایج ترین روش های پایین آوردن قیمت نهایی این محصولات می باشد. بدین منظور برای فرآوری برگ درختچه حنا، ابتدا دستگاه جداکننده برگ در نرم افزار SolidWorks مدل سازی و سپس ساخته شد. همچنین به منظور ارزیابی دستگاه از سه عامل سرعت چرخش غلتک ها در دو سطح 1550 و 750 دور بر دقیقه، فاصله بین غلتک های جداکننده در سه سطح 2، 3 و 4 میلی متر، رطوبت در سه سطح 14%، 45% و 87% در قالب طرح فاکتوریل و سه تکرار برای هر آزمایش استفاده شد. برای بررسی عملکرد دستگاه درصد موفقیت در جداسازی برگ به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته شد. تحلیل نتایج بیانگر تاثیر معنی دار سرعت غلتک ها، رطوبت ساقه های حنا و تاثیر دوگانه عوامل و همچنین اثر متقابل سه گانه بر موفقیت در میزان جداسازی برگ از ساقه بود. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد دستگاه در سرعت 550 دور بر دقیقه غلتک ها، با فاصله 2 میلی متر بین غلتک ها و دررطوبت 14% برگ ها حاصل شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2333229 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!