بومی سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف روشی برای شفاف سازی ایدیولوژی گفتمان قدرت، در امور سیاسی اجتماعی است و با استفاده از ابزارهای زبان شناسی و توصیفی می تواند در بسیاری از علوم از جمله دانش های حدیثی کارآمد باشد. از آنجا که نیازها و راهکارها در علوم گوناگون متفاوت است، بومی سازی برخی مبانی تحلیل انتقادی گفتمان که اثر مستقیمی بر ابزارهای تحلیل دارد، الزامی می نماید. برای نمونه، از آنجا که تحلیل گفتمان برای مسایل روز طراحی شده است، تحلیل گر از گفتمان موجود جامعه در زمان خویش آگاه است و نیازی به کشف آن نخواهد داشت. امکانی که در بادی امر برای پژوهش گر متون حدیثی به سبب قرن ها فاصله، میسر نخواهد بود. بنابراین پژوهش حاضر با گزینش روش هایی چون شناسایی دال مرکزی، استخراج پیش انگاره، مطالعه همزمانی پویا، کشف همنشین و جانشین ها و اطلاع کهنه و نو، راهکارهایی برای شناسایی گفتمان ارایه کرده است و همزمان به بررسی امکان بهره گیری از مواردی چون زبان گفتاری، مفهوم انتقادی و مطالعات تاریخی در تحلیل متون حدیثی می پردازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
167 -191
لینک کوتاه:
magiran.com/p2333783 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.