مطالعه نشانه - معناشناختی شخصیت نزد دولت آبادی، مورد مطالعه: سلوک

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شخصیت یکی از اصلی‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده‌ی تولیدات ادبی است و در نتیجه در حوزه‌ی مطالعات و پژوهش‌های ادبی وارد می‌گردد. نشانه-معناشناسی که درصدد مطالعه‌ی فرایند شکل گیری معناست، شخصیت را به عنوان نشانه‌ای انگیخته در نظر می‌گیرد که دال آن، از چندین ویژگی ظاهری و روانشناختی از قبیل اسم خاص تشکیل می-شود. محمود دولت‌آبادی نویسنده‌ی واقع‌گرای ایرانی است که برخی از ویژگی‌های آثارش مانند ساخت شخصیت، با ریالیست‌های بزرگی نظیر بالزاک قابل مقایسه است. به علاوه، علی‌رغم زبان شاعرانه و نثر پرطمطراق، سکوت نزد وی از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. به دلیل ناتوانی از سخن گفتن، عدم پذیرش ارتباط، رنج، هراس و غیره، اغلب شخصیت‌های آثار دولت‌آبادی ساکت و حتی لال هستند. پژوهش حاضر سعی دارد تا براساس اصول نشانه-معناشناسی شخصیت، سکوت را نزد شخصیت های سلوک اثر دولت‌آبادی بررسی نماید. به این منظور، برآنیم تا به اصول نشانه-معناشناسی تنشی و نیز به نظریه هایی که شخصیت را به مثابه‌ی یک نشانه در نظر می‌گیرند، رجوع کنیم. این مطالعه نشان خواهد داد که چگونه شخصیت/نشانه در فرایند ساخت سکوت/نشانه سهیم است. در نتیجه، خواهیم دید که چگونه سکوت نزد دولت‌آبادی به احساسات ناامید کننده و نیز واحدهای کوچک معنادار و سپس، در اعماق فرایند زایشی به ایزوتوپی زندگی/مرگ مرتبط می‌شود.

زبان:
فرانسوی
صفحات:
67 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2334289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!