مدل ها و استراتژی مهارت محور نظام آموزش مجازی در دانشگاه جامع علمی- کاربردی

نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ظهور جامعه اطلاعاتی، نظام آموزش عالی را با پرسش های اساسی مواجه ساخته است. «شبکه جهانی وب» و «اینترنت»، روش های نوآورانه و انقلابی را در آموزش، ایجاد کرده اند. فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش های یادگیری و در کل، چگونه زیستن را تغییر داده و طرق جدیدی را برای تبادل دانش و اطلاعات، عرضه داشته اند. این فناوری ها می توانند در جهت تقویت یا جایگزینی نظام های آموزش عالی موجود، مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش اصلی را در ارتقای کیفیت آموزش عالی، ایفا می کند  و پایه ی مزیت رقابتی پایدار برای موسسات آموزش عالی به طور اعم و  دانشگاه علمی- کاربردی به طور اخص به شمار می رود. چنانکه دانشگاه علمی- کاربردی در راستای توسعه نظام آموزش مجازی، گام های اساسی مستحکم تری بردارند، پیش بایست حرکت به سوی دانشگاه کیفی و نهایتا تضمین و ارتقای کیفیت در آموزش عالی، میسرتر خواهد شد. دانشگاه کیفی شده در راستای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، می تواند هرچه بیشتر محصولات کیفی تر تربیت نماید، محصولاتی که به بهبود؛ روابط، نظام ها، ساختارها و فرایندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه خود، کمک نمایند. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، تلاش شده است تا با بهره گیری از منابع و مطالعات کتابخانه ای معتبر در این زمینه، به ارایه ی مدل ها و استراتژی مهارت محور نظام آموزش مجازی در نظام آموزش عالی با رویکرد دانشگاه جامع علمی- کاربردی پرداخته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
64 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2335066 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!