مدول های شبیه-ضربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله مفهوم مدول های شبیه-ضربی را معرفی کرده و برخی خواص آنها را بدست می آوریم. نشان می دهیم که R-مدول M، شبیه-ضربی است اگر و تنها اگر برای هر ایده آل I از R داشته باشیم I = (IM :R M). ثابت می کنیم که هر مدول شبیه-ضربی، وفادار و r-ضربی است. همچنین بدست می آوریم که هر مدول وفادار شبیه-ضربی، هموار وفادار است. .
زبان:
انگلیسی
صفحات:
343 تا 352
لینک کوتاه:
magiran.com/p2335685 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!