ترسیم نقشه علمی مقالات مرتبط باسواد سلامت با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگانی در مدلاین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

بررسی روندها و حوزه های دانشی در حال ظهور و نیز پیش بینی مسیر پژوهش های آتی درزمینه مفهوم سواد سلامت، به منظور ارتقای سلامت جامعه ضروری است. لذا این پژوهش باهدف ترسیم دانش تحقیقات در حوزه سواد سلامت و نشان دادن ساختار دانش و تحول آن ها در طول زمان انجام شد.

مواد و روش ها

این تحقیق با رویکرد علم سنجی و با استفاده از تکنیک تحلیل هم رخدادی واژگانی انجام شد. مطالعه در سه مرحله بازیابی، تحلیل و بصری سازی با بررسی مقالات حوزه سواد سلامت از پایگاه داده مدلاین در طی (1970-2018) انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واژگانی و نرم افزار  VOSviewer  انجام شد.

یافته ها

از مجموع 7،429 مقاله، رشد انتشارات علمی مربوط به زمینه سواد سلامت طی 10 سال گذشته به سرعت افزایش یافته و در سال های اخیر نیز به رشد خود ادامه می دهد. مطالعات عمدتا در موسسات تحقیقاتی آموزش عالی در کانادا و ایالات متحده انجام شده بود. نویسندگان فعال این حوزه  با تاثیر بالاتر مشخص شدند. کلمه کلیدی "ارتباط" ، "افسردگی" ، "آموزش بهداشت" و "اینترنت" به ترتیب بیشترین فراوانی هم واژگانی را داشتند. نتایج تجزیه وتحلیل خوشه ای، داده ها در سه خوشه اصلی شناسایی و دسته بندی شد.همچنین حوزه سواد سلامت با ابعاد سبک زندگی، فناوری اطلاعات سلامت، سواد سلامت روان و بیماری های مزمن ارتباط نزدیک داشت.

نتیجه گیری

با توجه به ماهیت میان رشته ای سواد سلامت، با حوزه های آموزش، بهداشت، علوم ارتباطات فناوری اطلاعات (ICT)  و بهداشت روان، همکاری متخصصان در این زمینه ها برای غنی سازی تحقیقات علمی و کاربردی آن ها  می تواند کمک کننده باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
280 تا 295
لینک کوتاه:
magiran.com/p2335983 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!