تحلیل و ارزیابی نمونه احادیث معلل در کتاب علل الحدیث محمدباقر بهبودی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

علل الحدیث، علمی است که به بررسی آسیب های مخفی احادیث، از حیث متن و سند می پردازد. کتاب «علل الحدیث» محمدباقر بهبودی از نگارش های معاصر در موضوع احادیث معلل است. این مقاله درصدد فهم شیوه های تحلیل و سنجش در کتاب یادشده می باشد. از بررسی کتاب، مشهود است که مولف هر آنچه را سبب عدم پذیرش روایات می شود، به عنوان آسیب حدیثی لحاظ کرده و از آن جا که غالبا این آسیب ها را تعریف نکرده، تنها راه دست یابی به شیوه های ایشان در نقد، بررسی نمونه روایات کتاب است. این بررسی نشان داد که مهم ترین روش بهبودی در نقد سندی و متنی، بررسی و مقایسه روایات با یکدیگر است. ایشان با این روش، به وجود برخی آسیب های سندی از جمله: إرسال، انقطاع، اعضال، تعلیق، تحریف و تصحیف، تخلیط در سند و برخی آسیب های متنی از قبیل: تصحیف و تحریف، اسقاط و ادراج در متون، تخلیط متن و سند و تعریض... تصریح داشته است؛ در پژوهش انجام شده، مشخص شد که مواردی که ایشان به عنوان آسیب ذکر کرده، جزء آسیب های حدیثی به شمار می روند و تشخیص به جا و درست است؛ اما مثال هایی که ایشان ذیل عنوان برخی آسیب ها ذکر کرده، نشان دهنده آن آسیب حدیثی نبود و با بررسی تمام طرق، صحت برخی از روایات احراز شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
177 تا 204
لینک کوتاه:
magiran.com/p2339284 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!