بررسی تاثیر استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی و جوانساز بر رفتار شکست مخلوط آسفالتی گرم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بازیافت آسفالت یا به عبارت دیگر استفاده مجدد از روسازی ساخته شده، یکی از تکنولوژی های جدید در حوزه راه سازی است که در حال حاضر مقبولیت بیشتری نسبت به روش های دیگر بهسازی روسازی دارد. این تکنولوژی علاوه بر حفظ بهتر محیط زیست، کاهش هزینه قابل ملاحظه ای را به دنبال دارد. اما یکی از نگرانی های عمده استفاده بیشتر از آن، ایجاد ویژگی های ناخواسته در مخلوط آسفالتی از قبیل پیرشدگی قیر و کاهش مقاومت در برابر ترک خوردگی مخلوط های آسفالتی است. از راه حل های بهبود این مشکل، استفاده از افزودنی های گرم و اصلاح کننده های جوانساز است. ازاین رو، در این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر استفاده از آسفالت بازیافتی در مقاومت شکست مخلوط های آسفالتی گرم، از تراشه های آسفالتی بازیافتی با دو مقدار مختلف 25 و 50 درصد، یک نوع جوانساز به عنوان عامل بازیافت و ساسوبیت به عنوان افزودنی گرم استفاده شده است. برای بررسی مقاومت شکست این مخلوط های آسفالتی از آزمایش خمش نیم دایره ای در دو دمای °C 15- و °C 25 تحت مود بارگذاری ɪ استفاده شد و پارامترهای شکست شامل حداکثر بار شکست، انرژی شکست، شاخص انعطاف پذیری، نشانه مقاومت در برابر ترک خوردگی و چقرمگی شکست محاسبه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که اضافه کردن تراشه های آسفالتی به مخلوط های آسفالتی در دماهای مختلف تاثیر منفی بر پارامترهای شکست داشته و باعث کاهش آن ها شد. درحالی که نمونه های آسفالتی حاوی جوانساز نسبت به نمونه های بدون جوانساز حالت الاستیک تر داشته و بنابراین، جوانساز مقادیر پارامترهای شکست مخلوط های آسفالتی را بهبود بخشیده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2343497 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!