شناسایی و اولویت بندی فناوری های خرده فروشی هوشمند مبتنی بر ویژگی های فناوری و قابلیت های سازمانی (مورد مطالعه فروشگاه های زنجیره ای رفاه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه  به توسعه خرده فروشی های هوشمند در فضای کسب  وکار، دستیابی خرده فروشی ها به فناوری های هوشمند اجتناب ناپذیر به  نظر می رسد و در این راستا، انتخاب این فناوری ها در صنعت خرده فروشی تحت تاثیر ویژگی های فناوری و قابلیت های سازمانی است. این پژوهش به عنوان یک مطالعه آمیخته اکتشافی با هدف شناسایی فناوری های خرده فروشی هوشمند و همچنین الزامات و عوامل موثر بر انتخاب این فناوری ها در فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهر شیراز انجام شده است. در بخش اول این مطالعه، ازطریق مرور نظام مند پیشینه فناوری های خرده فروشی هوشمند و عوامل انتخاب آن ها مشخص شده و در ادامه با تکیه بر نظر خبرگان، معیارهای انتخاب فناوری با تکنیک بهترین-بدترین وزن دهی شده است. درنهایت اولویت بندی فناوری های شناسایی شده مبتنی بر معیارهای مذکور و با به کارگیری تکنیک تاپسیس انجام گرفته و درنتیجه 26 معیار در هفت حوزه و 23 فناوری هوشمند شناسایی شده اند. براین اساس، توان تامین اطلاعات برای مشتری، تاثیر در راحتی انتخاب مشتری، هزینه فناوری و برخورداری فروشگاه از زیرساخت های فناوری اطلاعات از مهم ترین عوامل انتخاب فناوری هوشمند بوده اند. همچنین فناوری های صفحه نمایش هوشمند، پایانه های تعاملی، برنامه های تلفن همراه، علایم دیجیتال و برچسب های الکترونیکی قفسه به عنوان بهترین گزینه ها برای هوشمندسازی فروشگاه های زنجیره ای رفاه شناسایی شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2343966 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!