سرریز ارتفاع متغیر چرخان (VHW): طراحی و عملکرد هیدرولیکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

 در این تحقیق یک سرریز ارتفاع متغیر چرخان طراحی، احداث و آزمون شد. این سرریز می تواند برای تنظیم سطح آب و اندازه گیری دبی در کانال های روباز به کار رود. از مزایای طرح و شکل هندسی آن انرژی لازم کمتر برای حرکت آن نسبت به سازه های مشابه دیگر. بدنه سرریز ارتفاع متغیر چرخان از دو مقطع ربع دایره در طرفین و یک مقطع مستطیل شکل در کف تشکیل شده است. در شرایط بازشدگی کامل، بخش مستطیل شکل بصورت افقی قرار می گیرد و حداکثر سطح مقطع برای عبور جریان را فراهم می کند. با چرخش بدنه، این سازه مانند یک سرریز عمل می کند و ضمن تنظیم سطح آب، دبی معینی را نیز عبور می دهد. برای تعیین رابطه دبی-تراز این سازه در جریان آزاد، آزمایش هایی انجام شد و از سه روش هیدرولیکی، توانی و آنالیز ابعادی برای تحلیل داده ها استفاده شد. شاخص های آماری نشان داد که روابط به دست آمده از آنالیز ابعادی با متوسط خطای 4/4 درصد، نتیجه بهتری ارایه کرد. طبق نتایج، رفتار هیدرولیکی این سرریز در زوایای کمتر از 35 درجه و بیشتر از آن متفاوت است که دلیل آن به اثر تسهیل کننده بدنه سازه برای عبور جریان در زوایای بیش از 35 درجه است منسوب شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2346547 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!