فرایند رشد درک استعاره در کودکان 6-8 ساله فارسی زبان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر توانایی درک استعاره در کودکان فارسی زبان از سه گروه سنی 6، 7 و 8 سال را ارزیابی کرده است. گروهی از پژوهشگران معتقدند که درک استعاره در اوایل دوره نوجوانی صورت می گیرد. برخی دیگر از پژوهشگران بر این عقیده اند که کودکان در سنین پیش از دبستان قادر به فهم مفاهیم استعاری اند. زبان شناسان شناختی نیز معتقدند استعاره از جنبه های اساسی زبان و شناخت است که به صورت ذاتی و ناآگاهانه برای درک احساسات و دیگر مفاهیم ذهنی و انتزاعی به کار می رود. به منظور ارزیابی توانش استعاری کودکان، آزمونی دوگزینه ای شامل 36 جمله استعاری در قالب چهار زیرآزمون تدوین و اجراگردید. بر پایه نتایج به دست آمده، کودکان در سنین پایین در درک انواع استعاره چندان توانا نیستند اما، به موازات رشد سنی، تعقلی و گسترش دانش جهان شناختی، تفاسیر و استنباط های آنان از استعاره ها، در روندی تکوینی، متکامل تر و پرورده تر می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2346831 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!