بررسی میزان آگاهی و نگرش آرایشگران زن شهر رفسنجان در خصوص پیشگیری از بیماری های قابل انتقال از راه خون و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

عدم رعایت اصول بهداشتی و ایجاد بریدگی‌های جزیی توسط قیچی و تیغ، در هنگام آرایش کردن ممکن است باعث انتقال بیماری‌هایی با منشا خونی شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش آرایشگران زن شهر رفسنجان در خصوص پیشگیری از بیماری‌های قابل انتقال از راه خون و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، در سال 99-1398 انجام شده است.

شیوه‌ی مطالعه

این مطالعه‌ی مقطعی، در کلیه‌ی آرایشگاه‌های زنانه شهر رفسنجان که دارای فعالیت رسمی بودند، به صورت سرشماری (201 آرایشگاه)، انجام شد. ابزار سنجش آگاهی و نگرش، پرسش‌نامه‌ی پژوهشگر ساخته بود که به صورت خودگزارشی تکمیل شد. پرسش‌نامه‌ها بی‌نام و به صورت کدگذاری شده شامل اطلاعات دموگرافیک، آگاهی و نگرش بود.

یافته‌ها

میانگین آگاهی و نگرش آرایشگران در مورد بیماری‌های قابل انتقال از راه خون، به ترتیب 11/35 ± 57/95 و 5/11 ± 63/99 بود. بین میانگین نمره‌ی آگاهی و نگرش نمونه‌های پژوهش با سطح سواد (0/001 = p value) ارتباط معنی‌دار آماری مشاهده شد. بیشتر نمونه‌های پژوهش ذکر کردند که برای پیشگیری از بیماری هپاتیت C واکسن وجود دارد و اعتقاد داشتند که پوشاندن سر سوزن بعد از استفاده، تاثیری در ابتلا به بیماری‌های منتقله از راه خون ندارد.‌

نتیجه‌گیری

با توجه به سطح آگاهی متوسط آرایشگران، پیشنهاد می‌شود دوره‌های موثرتر آموزشی جهت افزایش آگاهی آرایشگران با استفاده از روش‌های مختلف آموزشی در راستای اثربخشی بیشتر برنامه‌های بهداشتی برنامه‌ریزی شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2348468 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!