چالش های محاکم در مواجهه با تعریف «دولت خارجی» در «قانون مصونیت دولت های خارجی[1]» امریکا

پیام:
چکیده:

«قانون مصونیت دولت‌های خارجی» ایالات متحده امریکا اولین قانون ملی راجع‌به مصونیت دولت‌های خارجی و اموال آنها است که در سال 1976 تصویب شد و متعاقب آن در موارد مختلف اصلاح گردید. این قانون به طور اصولی مصونیت دولت‌های خارجی را به رسمیت شناخته و جز در مواردی که اعمال دولت‌های خارجی و یا اموال آنها در چارچوب یکی از استثناهای احصا شده در این قانون قرار می‌گیرد، دولت‌های خارجی و اموال آنها از صلاحیت محاکم ایالات متحده مصونیت دارند. نکته قابل توجه در این قانون، وجود ابهام در بخش‌های مختلف آن از‌جمله ابهام در تعریف «دولت خارجی» است. در بخش‌های مختلف این قانون، برای تعریف «دولت خارجی» از مدل واحدی پیروی نشده و تعریف دوگانه از «دولت خارجی» در این قانون، نگرانی‌هایی برای محاکم در مورد گستره شمول این قانون و حمایت آن از بخش‌های مختلف «دولت خارجی» ایجاد کرده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
411
لینک کوتاه:
magiran.com/p2348912 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!