جدول زندگی و آماره‏ های زیستی زنبور Anastatus acherontiae پارازیتوئید تخم شب پره برگ خوار دو نواری (Streblote siva) در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زنبور Anastatus acherontiae در استان بوشهر پارازیتویید تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری (Streblote siva) و تخم پروانه کله مرده (Acherontia atropos) است. پارامترهای جدول زندگی سنی-مرحله‏ای دو جنسی این زنبور روی تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری در شرایط آزمایشگاهی (یک دوره نور-‎دما، در 16 ساعت روشنایی با دمای 26 درجه سلسیوس و 8 ساعت تاریکی در دمای 18 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد) با استفاده از نرم افزار TWOSEX-MSChart (2016) محاسبه شد. برای تخمین میانگین و خطای استاندارد آماره های جدول زندگی، از روش بوت-استرپ جفت شده با تعداد 000/200 استفاده شد. نتایج نشان داد که زنبور A. acherontiae روی تخم میزبان مراحل رشد و نمو خود را کامل می کند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، میانگین زمان یک نسل (T) و نرخ خالص تولیدمثل (R0) زنبور A. acherontiae روی تخم میزبان به ترتیب 059/0 بر روز، 06/1 بر روز، 48/65 روز و 72/47 نتاج به دست آمد. نتایج حاضر گامی برای استفاده از این زنبور در تولید و رها‎سازی اشباعی علیه برخی از آفات مهم است.

زبان:
فارسی
صفحات:
161 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350340 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.