دسته بندی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت شرکت های دانش بنیان به روش کیو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه یکی از موضوعات استراتژیک در ایران فراهم‎شدن بستری برای استفاده از دانش، عبور از اقتصاد نفتی و جهش تولید است. اقتصاد دانش بنیان سالیان متمادین در کلام بزرگان کشور از جمله مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد بالادستی دیده می شود. مولفه‎ی حرکت به سمت جهش تولید شرکت های دانش بنیان می باشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش کیو انجام شده و فضای گفتمان پژوهش شامل سه حوزه مقالات و اسناد بالادستی، سخنان بزرگان و مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه دانش بنیان می باشد. در نتیجه این بررسی 237 عامل شناسایی شد که برای تایید روایی و پایایی یافته ها به 74 عامل تقلیل یافت. روایی یافته ها با مراجعه مجدد به خبرگان تایید و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ، 81/0 به دست آمد. مرحله بعد جدول انتخاب اجباری کیو توسط 111 نفر از خبرگان تکمیل شد و طی تحلیل این جداول از طریق بار عاملی، هشت دیدگاه شامل نگرش استراتژیک و راهبردی، نگرش به فعالیت های زیرساختی و سرمایه گذاری و مالی، نگرش به تحقیق و توسعه، نگرش به بهره وری تولید و بهبود محصول، نگرش به بازاریابی و مشتری مداری و برندینگ، نگرش به مباحث حقوقی و مالکیت فکری، نگرش به ویژگی های رهبر و مدیر، نگرش به منابع انسانی شناسایی گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
133 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350780 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!