رتبه بندی محلات شهر تهران از بعد سطح برخورداری و کیفیت زندگی با استفاده از Fuzzy TOPSIS

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کلان شهر تهران 22 منطقه و 355 محله دارد. علاوه بر فضای جغرافیایی ناهمگن در محلات مختلف، کارکردها، ویژگی های جمعیتی و فرهنگی متفاوت و وضعیت اقتصادی و معیشتی هر محله، موجب تفاوت های شکلی و ماهوی و درنتیجه تخصیص نابرابر امکانات و خدمات شهری در این محلات شده است. یکسان سازی تمام محلات از هر نظر امری تقریبا محال و غیراقتصادی است؛ اما تلاش برای بازتوزیع امکانات یا تخصیص مجدد امکانات برای ارتقای سطح کیفی زندگی در نواحی کمتر برخوردار، از خواسته های مردم و مسیولین شهری و در راستای نظریات اقتصادی استفاده از منابع کمیاب است. در این مقاله، کیفیت زندگی در 335 محله شهر تهران با استفاده از اطلاعات 53 شاخص سنجش کیفیت زندگی در شهر، مستخرج از 45004 پرسشنامه از گزارش رصد کیفیت شهر تهران، در قالب تکنیک تاپسیس فازی بررسی شد و محلات مختلف به ترتیب در قالب پنج خوشه «کاملا برخوردار»، «برخوردار»، «متوسط»، «کمتر برخوردار» و «نیازمند مداخله» رتبه بندی شده اند. براساس این نتایج، 63 محله در دو خوشه توسعه یافته «کاملا برخوردار» و «برخوردار» و 167 محله نیز در خوشه کمتر توسعه یافته «کم برخوردار» و «نیازمند مداخله» قرار گرفته اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 147
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350788 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!