بررسی توزیع زیستی و نشان دار سازی رادیو اکتیو نانوذرات طلای عامل دار شده با تیوگلیکولیک اسید به وسیله گالیم-68: معرفی یک عامل تشخیصی جدید PET

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به سبب خواص تشخیصی و درمانی برجسته نانوذرات طلا و هسته پرتوزای گالیم-68، جهت رسانش هدفمند این هسته پرتوزا به اندام های هدف، این هسته پرتوزا بر روی میزبان نانو عامل دار شده با تیوگلیکولیک اسید تثبیت شد. مراحل کنترل کیفی دقیق و آزمایش هایی نظیر RTLC، TEM، PET scan و اندازه گیری مقدار مواد رادیواکتیودر بافت با آشکارساز HPGe جهت اندازه گیری دقیق رفتارهای این نانوذرات نشان دار در محیط آزمایشگاه و درون بدن حیوانات آزمایشگاهی انجام شد. اطلاعات زیستی نانو ذرات نشان دار حاکی از تغییر عملکرد مکانیسم دفع (افزایش مثبت دفع کلیوی) و دسترسی کامل نانوذرات به تمامی اندام های حیاتی حیوانات آزمایشگاهی بود. با در نظرگرفتن ویژگی های فارماکوکینتیکی متمایز نانو ذرات طلای نشان دار نظیر توزیع مناسب در بدن، دفع سریع، پایداری ساختاری مناسب، و گردش مناسب در بدن از طریق خون، این نانوذرات نشان دار را می توان به عنوان یکی از گزینه های بالقوه و مناسب در تصویر برداری هسته ای PET جهت مقاصد تشخیصی معرفی نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350801 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!