بررسی راهکار های افزایش بهره وری در خدمات شهری و شهرداری ها

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مباحث اساسی در مدیریت شهری و شهرداری ها، مبحث بهره وری در خدمات شهری است. موضوعی که عمدتا در بخش صنعت مورد بحث و بررسی بوده و در بخش خدمات به ویژه در شهرداری ها مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوع مدنظر وزارت کشور بوده و یکی از طرحهای مطالعاتی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور در سال 1380 به تدوین شیوه های ارتقای بهره وری خدمات شهری اختصاص یافت. در این طرح پس از تعریف شاخص های بهره وری، شیوه های ارتقای بهره وری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که از نتایج آن در اتخاذ سیاستها و تصمیمات آینده در محورهای مختلف خدمات شهری می توان استفاده کرد. شهرداری به عنوان یک موسسه خدماتی و در واقع یکی از سازمانهای خط مقدم خدماترسانی به شهروند، انتظار می رود با افزایش بهره وری در آن، خدمات شایان ذکری به شهروندان در بخشهای مختلف به خصوص خدمات شهری ارایه دهد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2352795 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!