بررسی تاثیر متقابل اقلیم و پوشش گیاهی در شکل گیری بافت فیزیکی و معماری فضای سبز شهری مناطق گرمسیری (مطالعه موردی شهر اهواز)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بطور کلی شرایط اقلیمی (تابش خورشید - دما - رطوبت - باد و غیره) در مناطق گرمسیری بر نحوه بکار گیری عناصر در معماری فضای شهری و همچنین فضای سیر موثر بوده و انتخاب نوع مصالح ساختمانی از قبیل کفپوش پیاده روها ، نمای ساختمانها ، مبلمان و المان شهری و طراحی فرم معماری آنها باید با شرایط اقلیمی سازگار بوده و در جهت کاهش شرایط حاد حرارتی ظاهر شوند. همچنین طراحی فرم معماری گیاهی باید براساس اصول فنی و مهندسی گیاهان صورت گیرد و با معماری مناسب طراحی شوند تا در شکل گیری بافت فیزیکی قضای شهری نقش اساسی داشته باشند بنابراین نوع گونه گیاهی و فرم معماری کاشت می تواند در کنترل شرایط سخت اقلیمی موثر بوده و در ایجاد محیط میکروکلیما نقش تعدیل کننده داشته باشند. لذا نتیجه میگیریم در اقلیم مناطق گرمسیری فضاهای شهری فرم خاص و ویژه مناطق مزبور را بخود اختصاص میدهند و در راستای تعدیل شرایط اقلیمی حاد حرارتی عمل می نمایند .

زبان:
فارسی
در صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2352805 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!