ارزیابی محیط زیست و وضعیت اقتصادی در شهرنفت خیزاهواز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه مسایل زیست محیطی و اقتصادی کلان شهرها از جمله نگرانی های مهم برنامه ریزان و مسیولان شهری است. به طوری که پایداری زیست محیطی جزو محورهای اصلی توسعه پایدار محسوب می شود. شهرهابه خاطر تراکم جمعیت و فشردگی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، مهمترین مراکز مصرف منابع و تولید کننده مواد زاید و آلودگی به شمار می روند. از طرفی با توجه به گسترش و توسعه شهرها و به دنبال آن بروز مشکلات متعدد بویژه مشکلات اقتصادی مردم توجه به وضعیت اقتصادی شهر ها و تاثیر آن بر زندگی مردم ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به ارزیابی تحلیلی از محیط زیست و وضعیت اقتصادی در شهر نفت خیز اهواز می پردازد. نوع پژوهش با توجه به ماهیت کاربردی و بر اساس روش تحلیلی- پیمایشی است. یافته ها حاکی از آن است که در شهر های نفت خیر، محیط زیست و اقتصاد شهر تا حدودی تحت تاثیر استخراج و پالایش نفت قرار می گیرد. استخراج و پالایش نفت روی متغیرهای چون تمرکز فعالیتهای صنعتی، آلودگی بالای زیست محیطی، تولید بالای پسماندهای صنعتی و خانگی، ایجاد فرصت های بی نظیر اقتصادی، ایجاد اشتغال گسترده، مهاجرپذیری، تغییر در شیوه های اشتغال، تغییرات گسترده کاربری های زمین، گسترش کالبدی شهر و مسایل اجتماعی، دوگانگی فرهنگی و... تاثیر گذار است. نتایج پژوهش نشان می دهد وضعیت زیست محیطی شهر اهواز مطلوب نیست و عوامل داخلی و خارجی متعددی در شکل گیری این وضعیت نقش دارند. وضعیت اقتصادی شهر به میزان زیادی تحت تاثیر استخراج و پالایش نفت و دیگر کاربری های وابسته به این صنعت است و به لحاظ شاخص رقابت پذیری شهری، شهر اهواز جزء شهر های برخوردار محسوب می شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2352838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!