سیر تحولات آموزش پرستاری در اصفهان: یک مطالعه تاریخی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

دانستن تاریخچه و تحولات یک رشته، باعث فهم ما از آنچه قبلا اتفاق افتاده است و فهم اتفاقات جاری و ایجاد بینش برای آینده می گردد، باعث ایجاد دانش شده و به ایجاد و بازسازی رشته منجر می گردد. از این رو فهم تاریخی تحولات در رشته پرستاری نیز ضروری به نظر می رسد. با وجود این که بیش از 50 سال از تاسیس آموزشگاه ها و آموزش پرستاری در اصفهان می گذرد و اطلاعات زیادی از سیر تحولات آموزش این رشته در دسترس نیست. این مطالعه با هدف بررسی تحولات آموزش پرستاری دراصفهان از سال 1347 تا 1397 انجام شد.

روش ها

در این پژوهش کیفی با روش تاریخی 12 مصاحبه عمیق انجام گرفت و 80 مجله، کتابچه و کتاب قدیمی، 350 عکس تاریخی و قدیمی مورد بررسی قرار گرفت. کدهای به دست آمده از مصاحبه ها و همچنین موارد حاصل شده از متون در کنار هم قرار گرفتند تا ساختار روایت نشان دهنده سیر تحولات آموزش در حرفه پرستاری در اصفهان نوشته شود.

نتایج

روایت به دست آمده، آموزشگاه عالی پرستاری از سال 47 تا 56 و 56 تا 62، مجتمع آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی اصفهان و تحولات دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان در زمان انقلاب و پس از آن را ارایه می دهد.

نتیجه گیری

از آنجایی که آموزش و مراقبت های پرستاری در کشورهای دیگر رشد سریعی داشته، به نظر می رسد آموزش پرستاری به خصوص در اصفهان به عنوان یکی ازشهرهای بزرگ و مهم ایران فرصت های زیادی را در آینده پیش رو دارد و در جهت ارتقای حرفه ای شدن و تخصصی سازی پیش خواهد رفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
168 تا 177
لینک کوتاه:
magiran.com/p2353585 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!